Servicevoorwaarden

SSL beveiligde verbinding
DSS-compatibel

Laatst bijgewerkt: December 28, 2023

Introductie

VolgersGrowĀ  LTD (“Bedrijf” of “wij”) verwelkomt u, onze gebruiker (“Gebruiker” of “uā€). Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op onze website, – https://volgers-kopen.com/ (“Website”).

Ons Privacybeleid beschrijft onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens in verband met uw toegang tot en gebruik van de Website.

Door de Website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en hebt begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet u de toegang tot de Website staken.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden of het gebruik van de Website, bezoek dan onze pagina met vragen en antwoorden of neem contact met ons op.

Inhoud

Over ons
Volledige overeenkomst
Onze diensten
Levering van diensten
“Out-of-Package” en premium diensten
Gesprekken met ons
Specifieke beperkingen
Betaling, nalevering en terugbetaling
Betalingsvoorwaarden
Abonnementsvoorwaarden
Nalevering en restitutie
Websites en diensten van derden
Inhoud en Intellectueel Eigendom
Uw feedback
Verboden doeleinden en activiteiten
Garanties en vrijwaringsclausules
Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid
Uw aansprakelijkheid
Vrijwaring
Toepasselijk recht en jurisdictie
Elektronische Communicatie
Beƫindiging
Beƫindiging door ons
Beƫindiging door u
Diverse

Over ons

NaamVolgersGrow LTD
Registratienummer:NL 524428
AddresLaarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, Netherlands
Email[email protected] ā€“ voor algemene en privacy vragen
[email protected] ā€“voor vragen van vertegenwoordigers van de media
[email protected] ā€“ voor vragen over partnerschappen

Ons supportteam helpt u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via de bovenstaande e-mailadressen of via de contactpagina op de Website.

Houd er rekening mee dat we mogelijk niet reageren op beledigende e-mails of berichten. We vragen u vriendelijk beleefd te zijn tijdens uw communicatie met ons.

Volledige overeenkomst

In het kort:

Dit is een overeenkomst tussen het Bedrijf en gebruikers van de Website.Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven.U moet volledig juridisch bekwaam zijn om de Website te gebruiken.

Deze Voorwaarden en het Privacy Beleid vormen de volledige wettelijk bindende overeenkomst tussen ons en onze gebruikers.

Door de Website te bezoeken, verklaart en bevestigt u dat:

 • u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden volledig na te leven;
 • u 18 jaar of ouder bent, volledig handelingsbekwaam en niet anderszins beperkt bent (anders kunt u de Website uitsluitend onder toezicht van een ouder of voogd bezoeken en gebruiken);
 • u volgens de wetten van uw lokale jurisdictie in aanmerking komt om deze overeenkomst aan te gaan en geen beperkingen hebt voor toegang tot en gebruik van de Website;
 • u deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving voortdurend zult naleven telkens wanneer u de Website opent of gebruikt.

Als u de Website gebruikt als vertegenwoordiger van een bedrijf, verklaart u verder dat u in aanmerking komt om de vertegenwoordigde rechtspersoon wettelijk te binden, het Bedrijf alle toestemmingen en licenties onder deze Voorwaarden te verlenen en informatie over die rechtspersoon openbaar te maken.

Onze diensten

In het kort:

 • Via de Website kunt u de diensten kopen die wij op de Website hebben vermeld.
 • U kunt een levering van de “out-of-package” of premium diensten aanvragen.
 • We kunnen de gesprekken met ons opnemen zoals we zijn overeengekomen, en u geeft ons alle noodzakelijke toestemmingen hiervoor.
 • Onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van deze Voorwaarden, bieden wij u een digitale dienst aan voor het verbeteren van de sociale media-indicatoren die u op betaalde basis uit onze catalogus hebt besteld.

Levering van diensten

De specifieke voorwaarden voor de levering van de relevante diensten staan vermeld in de beschrijving van elk dienstenpakket dat u op de Website kunt vinden.

Houd er rekening mee dat de diensten alleen beschikbaar zijn onder voorbehoud en in het kader van het pakket dat u kiest en volledig hebt betaald.

U kunt meer te weten komen over de levering van de diensten door onze pagina met vragen en antwoorden te bezoeken of door contact met ons op te nemen.

“Out-of-Package” en premium diensten

Als u een dienst of een pakket van diensten wilt kopen die niet op de Website staan vermeld of die van premium kwaliteit zijn, neem dan contact met ons op met een verzoek om de mogelijkheid te overwegen om het specifieke pakket te maken of de premium diensten te leveren.

In dergelijke gevallen kunnen we controleren of het mogelijk is om de dienst in de door u gewenste hoeveelheid te leveren en kunnen we de kosten berekenen door het type dienst en de gewenste hoeveelheid sociale activiteit aan te geven.

Als de serviceprijs die volgens ons kan worden geleverd bij u past, maken we een overeengekomen pakket en leveren we u dit.

Houd er rekening mee dat we, naar eigen goeddunken, kunnen eisen dat er een aparte overeenkomst wordt gesloten over de levering van de “out-of-package” of premium diensten. Anders is de levering van dergelijke diensten onderworpen aan deze Voorwaarden.

Let er ook op dat, aangezien de premium diensten zich onderscheiden door een hogere visuele kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid, dergelijke diensten meestal 2-3 keer duurder zijn dan de diensten in onze catalogus op de Website.

Gesprekken met ons

Als voor de levering van onze diensten, of “out-of-package” diensten, of premium diensten een videogesprek met ons nodig is, kunnen we het gesprek plannen op de voorwaarden die bij u passen.

Tenzij anders gespecificeerd door ons en overeengekomen door u, zijn de gesprekken gratis.

Houd er rekening mee dat we, naar eigen goeddunken, de gesprekken kunnen opnemen met kennisgeving aan jou.

Door in te stemmen met het gesprek met ons, bevestigt u dat u naar behoren bent geĆÆnformeerd, op de hoogte bent van, en geen claims, eisen of bezwaren hebt, en ons voorziet van alle noodzakelijke licenties, wettelijke toestemmingen, en alle andere toestemmingen over:

 • de opname van beeld en geluid tijdens de gesprekken tussen u en ons;
 • het gebruik van dergelijke opnames door ons (of door onze onderaannemers) in alle zaken die van toepassing zijn voor de verdere levering van de diensten aan u, indien van toepassing;
 • het bewaren van dergelijke opnames tijdens de eventuele levering van de diensten en drie (3) jaar na het betreffende gesprek.

Op uw verzoek kunnen we

 • de opname stoppen en het gesprek voortzetten zonder opname;
 • de tijdens de gesprekken gemaakte opnamen wissen (in dat geval kunnen we van u verlangen dat u ons vooraf de tekstversie van de inhoud van de opgenomen gesprekken verstrekt, en zijn we niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die worden veroorzaakt door de onjuistheid van de verstrekte informatie).

Als andere personen deelnemen aan de gesprekken op uw initiatief, dient u van elk van hen alle benodigde licenties, wettelijke toestemmingen en andere toestemmingen te verkrijgen die gelijkwaardig zijn aan de hier verstrekte.

U kunt meer lezen over de regels voor de verwerking van persoonsgegevens in ons Privacybeleid.

Specifieke beperkingen

We bieden geen diensten of toegang tot onze producten aan personen uit de Republiek Wit-Rusland, de Russische Federatie, bezette gebieden van OekraĆÆne (inclusief de Autonome Republiek Krim als administratief onderdeel van OekraĆÆne), de Republiek Cuba, de Islamitische Republiek Iran, de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK), de Republiek Soedan, de Arabische Republiek SyriĆ« en de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

We doen geen zaken met bedrijven die eigendom zijn van of gelieerd zijn aan de burgers van de genoemde landen en gebieden.

Betaling, nalevering en terugbetaling

In het kort:

Onze diensten zijn beschikbaar tegen betaling.

 • Uw betalingen worden verwerkt via externe betalingsverwerkers.
 • Uw aankopen via de Website kunnen worden aangevuld of terugbetaald.
 • Onze diensten zijn beschikbaar tegen een vergoeding in het door ons gespecificeerde bedrag, inclusief de kosten die op de Website worden weergegeven.

Betalingsvoorwaarden

Uw betalingen worden verwerkt via betalingsverwerkers van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen en alle andere tekortkomingen die worden veroorzaakt door dergelijke betalingsverwerkers en voor verlies, schade of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke betalingsverwerkers.

De prijs die wordt weergegeven op de Website is mogelijk exclusief de toepasselijke belastingen. In dit geval kunnen de extra belastingen of kosten extra in rekening worden gebracht tijdens de betaling.

Houd er rekening mee dat als u in een andere valuta betaalt dan de valuta waarin de kosten op de Website worden weergegeven, uw bank de huidige wisselkoers kan toepassen en/of commissies en kosten kan toevoegen bovenop het bedrag van de betaling.

Abonnementsvoorwaarden

Sommige diensten zijn beschikbaar onder het abonnement op maandelijkse basis. Uw abonnement wordt automatisch verlengd en er worden abonnementskosten in rekening gebracht voor de volgende abonnementsperiode, tenzij u ten minste 24 uur voor de factuurdatum opzegt.

Wij behouden ons het recht voor om de abonnementsvoorwaarden, met inbegrip van de lijst met beschikbare functies of de bedragen van de abonnementskosten, op elk gewenst moment te wijzigen door u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden, moet u uw abonnement vĆ³Ć³r de ingangsdatum van de tariefwijziging opzeggen, anders wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de bijgewerkte voorwaarden, die vanaf uw volgende abonnementsperiode in rekening worden gebracht.

Als u uw abonnement voor de volgende abonnementsperiode wilt annuleren, neemt u contact met ons op. Na annulering blijven de services geldig tot het einde van de huidige abonnementsperiode.

U hebt het recht om binnen zeven (7) kalenderdagen nadat het abonnementsgeld in rekening is gebracht een verzoek tot opzegging van het abonnement in te dienen, mits de diensten nog niet zijn geleverd, of anders kunt u een verzoek tot hervulling en restitutie indienen.

Nalevering en restitutie

U hebt recht op een nalevering en restitutie in de gevallen en onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het Restitutiebeleid.

U kunt meer informatie hierover vinden op onze vraag-en antwoordpagina of contact met ons opnemen.

Websites en diensten van derden

In het kort:

 • De Website kan bepaalde functies bevatten die afhankelijk zijn van diensten van derden, waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij de ononderbroken werking van alle functies van de Website en diensten van derden niet garanderen.

De Website kan afhankelijk zijn van of links bevatten naar andere websites en diensten.

De toegang tot en het gebruik van de andere websites en diensten die wij in eigendom of beheer hebben, zijn onderworpen aan de relevante software-als-serviceovereenkomst (of equivalenten) die op dergelijke websites en diensten is gepubliceerd en worden niet beheerst door deze Voorwaarden.

De toegang tot en het gebruik van de andere websites en diensten die wij niet beheren, worden beheerd door derden en vallen niet onder deze Voorwaarden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functies en diensten die worden aangeboden via websites of diensten van derden en voor verlies, schade of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites, diensten en hun inhoud of functies. Wij hebben geen controle over de functies die beschikbaar zijn of toegankelijk zijn via hen.

U erkent dat andere gebruiksvoorwaarden (of equivalenten) en privacyverklaringen (of equivalenten) van toepassing zijn op uw gebruik van websites, diensten en hun inhoud of functies van derden.

Inhoud en intellectueel eigendom

In het kort:

 • Wij zijn eigenaar van of hebben een relevante licentie voor de Content.
 • Wij geven u het recht om de Website onder deze Voorwaarden te gebruiken.
 • Door de Feedback over onze diensten in te dienen, verleent u ons het recht om de Feedback te gebruiken en publiekelijk weer te geven voor marketing-, reclame- en andere doeleinden.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door het Bedrijf.

De Website en de materialen op de Website, met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, informatie, afbeeldingen, tekeningen, handelsmerken, logo’s, video’s, geluiden, muziek, software en andere materialen die toegankelijk of downloadbaar zijn vanaf de Website (gezamenlijk – “Content“), evenals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op dergelijke Content, behoren toe aan het Bedrijf of onze gelieerde ondernemingen of zijn in de Website opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaren of rechthebbenden.

De term “Inhoud” omvat geen materialen die u op enigerlei wijze aan ons verstrekt.

Onder voorbehoud van uw voortdurende naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, tijdelijke, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare en wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en Content via het apparaat of de apparaten die u rechtmatig bezit of beheert op de manier zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Wij kunnen upgrades, wijzigingen, updates of toevoegingen aan de Website leveren. De voorwaarden van deze licentie zijn van toepassing op dergelijke wijzigingen, tenzij deze vergezeld gaan van een aparte licentie.

De Inhoud, of elementen daarvan, mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de betreffende eigenaren of rechthebbenden op een wijze die niet in deze Voorwaarden is voorzien.

Onder deze licentie mag u niet

 • de Inhoud verkopen, leasen, verhuren, in licentie geven, in sublicentie geven of op andere wijze distribueren;
 • de Inhoud geheel of gedeeltelijk kopiĆ«ren, decompileren, demonteren, vertalen of onderwerpen aan reverse engineering;
 • afgeleide objecten van intellectueel eigendom reproduceren, publiceren, verzenden, schrijven of ontwikkelen, een poging doen om de broncode van de relevante Inhoud en de updates daarvan af te leiden;
 • de Inhoud verstrekken, bekendmaken, onthullen of beschikbaar maken aan of het gebruik ervan toestaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
 • omzeilen, omzeilen, verwijderen, deactiveren, verzwakken, decoderen of anderszins omzeilen van enige technologische maatregel die door ons of een van onze leveranciers of enige andere derde partij is geĆÆmplementeerd om de Website en Content te beschermen;
 • de Website en Inhoud te gebruiken voor het verzenden van spam, opt-in of ongevraagde e-mail, het scannen van poorten, het scannen naar open proxies of open relays, het aanvallen van een andere computer of een ander netwerk op welke manier dan ook;
 • de Website en Content gebruiken voor illegale doeleinden of op een manier die niet onder de licentie valt;
 • eigendomsvermeldingen van het Bedrijf wijzigen of verwijderen van de Content die van de Website is gedownload of afgedrukt.

Uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Website wordt automatisch ingetrokken als u deze Voorwaarden schendt. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld.

We zullen onze intellectuele eigendomsrechten afdwingen en elk rechtsmiddel aanwenden dat beschikbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Uw feedback

Wij waarderen al uw feedback en opmerkingen over onze diensten (gezamenlijk, – “Feedback“).

Let op: door de Feedback rechtstreeks of via een platform of sociale media naar ons te sturen, verleent u ons:

 • ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, herroepbare, overdraagbare, overdraagbare en sublicentieerbare (via meerdere niveaus) licentie en recht verleent om te kopiĆ«ren, reproduceren, gebruiken, wijzigen, aanpassen, distribueren, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren en publiekelijk weer te geven, inclusief online, dergelijke Reacties op onze website, social media accounts, onze marketing, reclame of andere informatieve communicatie die via e-mail of anderszins wordt verspreid, en in alle andere media, inclusief voor marketing- en reclamedoeleinden, en op andere wijze dergelijke Reacties te exploiteren ongeacht wanneer en op welke wijze u deze hebt verstrekt. U verleent ons het recht om de naam of gebruikersnaam die u indient in verband met dergelijke Reacties te gebruiken en daarnaar te verwijzen. Om deze reden vragen wij u geen Feedback in te dienen of bestaande Feedback te verwijderen als u geen licentie aan ons wilt verlenen zoals hierin uiteengezet;
 • ermee instemt en erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de informatie in uw feedback;
 • verklaart en bevestigt dat u niet bent gevraagd, geĆÆnstrueerd of opdracht hebt gekregen om valse of misleidende beoordelingen en goedkeuringen in te dienen of uw ervaring met onze diensten verkeerd voor te stellen;
 • verklaart en garandeert dat het gebruik van uw feedback geen inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • ons, onze gelieerde ondernemingen, sublicentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden uitdrukkelijk te ontslaan van alle aansprakelijkheid, claims en eisen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de uitoefening door ons van de rechten die onder de hierin verleende licentie worden verleend, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid op basis van publiciteitsrechten, schending van privacy en andere burgerrechten, morele rechten en schending van auteursrechten.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met het verzoek af te zien van het gebruik van uw feedback of dit gebruik te staken.

De Feedback die op onze Website, sociale media-accounts en marketing-, reclame- en andere communicatie-uitingen verschijnt, weerspiegelt de individuele ervaringen van degenen die van onze diensten gebruik hebben gemaakt. Wij beweren niet, en de lezer mag ook niet aannemen, dat een individuele ervaring die wordt verteld typerend of representatief is voor wat een andere gebruiker zou kunnen ervaren.

Verboden doeleinden en activiteiten

In het kort:

 • Het is verboden om de diensten die wij aanbieden via de Website te gebruiken om de verboden activiteiten uit te voeren en de verboden doeleinden te vergemakkelijken.
 • Wij zijn gerechtigd tot, maar niet verplicht tot, en zijn niet verantwoordelijk voor de controle van de doeleinden van uw gebruik van de resultaten van onze diensten.
 • Als we vaststellen dat u deze bepalingen overtreedt, hebben we het recht om alle maatregelen toe te passen die we in dergelijke gevallen van toepassing en redelijk achten.

Het is verboden om de diensten die wij aanbieden via de Website te gebruiken om de volgende verboden activiteiten uit te voeren en de volgende verboden doeleinden te faciliteren:

 • initiĆ«ren, faciliteren, promoten, ontwikkelen of op een andere manier deelnemen aan acties die van nature beledigend zijn, zoals een promotie op welke manier dan ook van raciale of etnische overtredingen, onverdraagzaamheid, haat, fysieke schade van welke aard dan ook tegen welke groep of individu dan ook, dierenmishandeling;
 • het ondersteunen, promoten of delen van informatie die vals, misleidend is of illegale activiteiten of gedrag promoot dat grof, bedreigend, obsceen, lasterlijk, smadelijk of fysiek geweld is of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of tot civiele aansprakelijkheid zou leiden;
 • het promoten van gewelddadige, weerzinwekkende of haatdragende inhoud, of inhoud die verkeerde informatie, agressie, terrorisme, spam of misleiding bevat, deelt of promoot;
 • het promoten van inhoud die een destructieve sociale impact, misdaden, misdrijven of overtredingen veroorzaakt of kan veroorzaken, of interferentie in het werk van overheidsinstanties, commerciĆ«le, non-profit of andere entiteiten, sociale, politieke of juridische processen (inclusief politieke manipulaties);
 • het promoten van inhoud die leidt of kan leiden tot schending van de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden;
 • het initiĆ«ren, faciliteren, promoten, ontwikkelen of op een andere manier deelnemen aan pesten, treiteren of bedreigen van een ander individu;
 • het tonen of promoten van pornografisch of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook, inclusief minderjarigen;
 • het promoten van seksueel getint amusement, escortdiensten of andere diensten die geĆÆnterpreteerd kunnen worden als het aanbieden van seksuele handelingen in ruil voor compensatie;
 • promotie van ongeoorloofde reclame, verzoeken, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel en piramidespelen;
 • demonstratie van naakte lichamen, aanstootgevende gebaren en bewegingen.

We zijn gerechtigd tot maar niet verplicht tot, en zijn niet verantwoordelijk voor, het controleren van de doeleinden van uw gebruik van de resultaten van onze diensten.

Houd er rekening mee dat als we merken dat u deze bepalingen overtreedt, we het recht hebben om alle maatregelen toe te passen die we in dergelijke gevallen van toepassing en redelijk achten.

Garanties en vrijwaringsclausules

In het kort:

 • De Website wordt u aangeboden “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”.
 • Wij beloven niet dat de Website ononderbroken zal functioneren zoals bepaald in deze Voorwaarden en wijzen alle andere garanties af met betrekking tot de Website en diensten die wij leveren.
 • Als de software van de Website niet naar behoren functioneert, zullen we elke commercieel redelijke inspanning leveren om de correcte werking ervan te herstellen.
 • De Website wordt u aangeboden “zoals deze is” en “zoals beschikbaar“.

Wij doen u geen enkele toezegging dat u, uw profit of non-profit project, of enige andere persoon of entiteit voor wie u de diensten bestelt, key performance indicators of andere resultaten zal bereiken als gevolg van de levering van onze diensten aan u, inclusief de diensten die op de Website worden beschreven of tijdens de gesprekken met ons worden besproken.

Door de Website te bezoeken, verklaart en bevestigt u dat u naar behoren bent geĆÆnformeerd, op de hoogte bent van en geen claims, eisen of bezwaren hebt dat uw activiteiten op eigen risico worden uitgevoerd en dat alle resultaten van de levering van onze diensten aan u uitsluitend naar eigen goeddunken en onder uw eigen verantwoordelijkheid worden geĆÆmplementeerd.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enig handelen of niet-handelen, beslissingen en alle andere gevolgen van derden, inclusief de platforms die uw account hosten waarvoor u de diensten via de Website bestelt, als gevolg van de levering van onze diensten.

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij alle garanties af met betrekking tot de Website, de functionaliteit, Content, onze diensten zelf en alle resultaten van de levering van onze diensten, en alle informatie die op de Website wordt gepubliceerd, waaronder, zonder beperkingen, garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid en het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten van derden of andere rechten.

Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en juistheid van de Website, Content, onze diensten zelf en alle resultaten van het verlenen van onze diensten en informatie die op de Website en Content is opgenomen of daar is gepubliceerd.

Wij garanderen niet dat de werking van de Website ononderbroken of veilig zal zijn, dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat ze vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

We doen ons best om uw gegevens veilig en beveiligd te houden en de functionaliteit van de Website in stand te houden. De Website kan echter onbeschikbaar zijn door verschillende factoren waarover wij geen controle hebben, waaronder noodgevallen, storingen van diensten van derden, hackeraanvallen, transmissie-, apparatuur- of netwerkproblemen of -beperkingen, interferentie en signaalsterkte, en kan worden onderbroken, geweigerd, beperkt of ingekort.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of het niet kunnen gebruiken van de Website of Content als gevolg van het bovenstaande.

Beperking van aansprakelijkheid

In het kort:

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door jouw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Website, Content en eventuele resultaten van onze diensten besteld via de Website of anderszins voortvloeiend uit deze Voorwaarden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de implementatie en toepassing van de resultaten van een van onze diensten beschreven op de Website of Content in uw persoonlijke of zakelijke activiteit.

Onze aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie, materialen of Content die beschikbaar is via de Website of voor typografische fouten of weglatingen in de tekst of andere materialen.

In geen geval zullen wij, onze gelieerde ondernemingen, onze onderaannemers of andere teamleden aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of incidentele schade, inclusief winstderving, verlies van gegevens of schade aan eigendommen, gerelateerd aan het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website of Content, onze diensten zelf en alle resultaten van het verlenen van onze diensten. Wij, onze filialen, onze onderaannemers of andere teamleden zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van informatie verkregen via de Website of Content, evenals als gevolg van fouten, defecten en onderbrekingen in de Website, zelfs als wij van dergelijke schade op de hoogte zijn gesteld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten van uw implementatie en toepassing van de resultaten van een van onze diensten zoals beschreven op de Website of Content in uw persoonlijke of zakelijke activiteiten.

De bepaling van deze subparagraaf wordt toegepast voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Als enig deel van de bepaling van deze subparagraaf om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden of als wij anderszins op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u worden bevonden, dan zijn wij alleen aansprakelijk jegens u voor de werkelijke directe gedocumenteerde schade die u hebt geleden als gevolg van de levering van de diensten door ons en onze totale aansprakelijkheid voor alle claims onder dergelijke omstandigheden voor aansprakelijkheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u aan het Bedrijf hebt betaald voor de diensten voor de Ć©Ć©n (1) maand voorafgaand aan de claim.

Uw aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor de naleving van deze Voorwaarden tijdens uw toegang tot of gebruik van de Website of Content.

Vrijwaring

In het kort:

 • Als u deze Voorwaarden schendt, misbruik maakt van de Website, Content, onze diensten zelf, resultaten van onze diensten, of de wet of rechten van derden schendt, gaat u ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren en te verdedigen.

U gaat ermee akkoord om ons, of onze aandeelhouders, directeuren en alle andere functionarissen, werknemers, aannemers, onderaannemers, verkopers en alle andere tegenpartijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verantwoordelijkheid, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit:

 • een schending door u van deze Voorwaarden;
 • uw gebruik of misbruik van de Website of Inhoud, onze diensten zelf, of resultaten van onze diensten;
 • een schending door u van toepasselijke wetgeving, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, een overeenkomst of voorwaarden met een derde partij waaraan u bent onderworpen.

Wij behouden ons het recht voor om onze juridische verdediging naar eigen goeddunken te voeren, met inbegrip van gevallen waarin u ons schadeloos stelt. Daarom gaat u ermee akkoord om met ons samen te werken om onze strategie uit te voeren.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het kort:

 • De wetten van de Republiek Cyprus zijn van toepassing op deze Voorwaarden.
 • We hopen alle problemen op te lossen met minnelijke middelen, maar als er een ernstig geschil tussen ons ontstaat, moet dit worden opgelost door de nationale rechtbanken van de Republiek Cyprus.

Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Cyprus, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten.

Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving, en zonder beperking op wettelijke rechten van consumenten, gaat u ermee akkoord dat elk geschil, conflict, claim of controverse die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de Website, Inhoud, onze diensten, resultaten van onze diensten of deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot die met betrekking tot de geldigheid, de constructie of de afdwingbaarheid ervan, zal worden opgelost door middel van minnelijke onderhandelingen rechtstreeks met het team van het Bedrijf volgens de principes van goede trouw en samenwerking.

 

Als we geen overeenstemming kunnen bereiken door middel van onderhandelingen, zal het geschil uitsluitend worden beslecht in de nationale rechtbanken van de Republiek Cyprus, met inachtneming van de jurisdictieregels, met het toepasselijke materiƫle recht van de Republiek Cyprus.

 

Alle vorderingen moeten binnen Ć©Ć©n (1) jaar na het ontstaan van de vordering aanhangig worden gemaakt, behalve in de mate dat een langere termijn vereist is door de toepasselijke wetgeving.

 

Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, stemt u ermee in dat alle procedures voor het beslechten van geschillen onder deze Voorwaarden uitsluitend op individuele basis worden gevoerd en dat u niet zult proberen om geschillen te laten beslechten als een groepsgeding, een representatief geding, een collectief geding, een privƩgeding van de procureur-generaal of in een geding waarin u optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid. U stemt er verder mee in dat geen enkele arbitrage, bemiddeling, rechtszaak of procedure wordt samengevoegd, geconsolideerd of gecombineerd met een andere arbitrage, bemiddeling, rechtszaak of procedure zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Niets in deze Voorwaarden zal ons ervan weerhouden om een voorlopige voorziening te vragen met betrekking tot een schending van deze Voorwaarden of de handhaving of erkenning van een uitspraak of bevel in een toepasselijk rechtsgebied.

Elektronische Š”ommunicatie

Door gebruik te maken van de Website en ons uw contactgegevens te verstrekken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij u aanbevelingen en informatie via e-mail kunnen sturen met betrekking tot, zonder beperking:

 • uw gebruik van de Website, Content of onze diensten;
 • updates van de Website, voorwaarden van onze diensten en deze Voorwaarden;
 • betalingen, transacties en annuleringen onder deze Voorwaarden.

Sommige e-mailberichten kunnen echter meer “commercieel” van aard zijn dan andere, omdat ze reclame maken voor onze diensten of aanbiedingen waarin u volgens ons geĆÆnteresseerd bent. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze e-mails van ons door de instructies in dergelijke berichten te volgen.

U kunt meer lezen over de regels voor het verwerken van persoonlijke gegevens in ons Privacy Beleid.

Beƫindiging

In het kort:

 • Om deze overeenkomst met ons te beĆ«indigen, moet u stoppen met de toegang tot en het gebruik op welke manier dan ook van de Website, Content en onze diensten.
 • Wij hebben het recht om uw toegang tot de Website of Content te beĆ«indigen als u deze Voorwaarden schendt.

Beƫindiging door ons

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de Website, Content, functies, diensten of aanbiedingen die via de Website beschikbaar zijn op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij als een van de voorgaande voorvallen zich voordoet.

Wij behouden ons het recht voor om alle rechtmatige acties te ondernemen die wij passend achten in reactie op daadwerkelijke of vermoede schendingen van deze Voorwaarden, waaronder, zonder beperking, de opschorting of beƫindiging van uw licentie (geheel of gedeeltelijk) en toegang tot de Website en Content.

Wij zullen samenwerken met wettelijke autoriteiten of derden om een vermoedelijk of vermeend misdrijf of civiele fout te onderzoeken.

Beƫindiging door u

U kunt deze overeenkomst met ons beƫindigen door te stoppen met de toegang tot en het gebruik, op welke manier dan ook, van de Website, Content en onze diensten, tenzij u een actief abonnement heeft (zie hieronder). Als u deze overeenkomst beƫindigt, worden alle toestemmingen en licenties onder deze Voorwaarden onmiddellijk beƫindigd zonder dat het Bedrijf verplicht is tot enige restitutie.

Houd er rekening mee dat wanneer u deze overeenkomst beƫindigt met een actief terugkerend abonnement, het abonnement niet automatisch wordt geannuleerd. U moet uw abonnement handmatig opzeggen.

Diverse

Wij behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen aan een derde partij, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien materiƫle wijzigingen van invloed zijn op uw gebruik van de Website, zullen wij u voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte stellen via de website of anderszins naar eigen goeddunken. Als u de Website blijft gebruiken, gaat u akkoord met de bijgewerkte versie van deze Voorwaarden.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een relevante autoriteit als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt erkend, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

Een gedrukte versie van deze Voorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met het gebruik van de Website in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

Onze Voordelen
Privacy en discretie gegarandeerd
Privacy en discretie gegarandeerd Privacy en Discretie Gegarandeerd

Wij verzamelen of slaan uw gegevens niet op. Wij delen uw gegevens niet met derden.

100% risicovrij gegarandeerd
100% risicovrij gegarandeerd 100% Risicovrij

Wij garanderen snelle levering door goed beveiligde protocollen. Wij maken gebruik van de beste beveiligingsoplossingen om ervoor te zorgen dat u een zo goed mogelijke ervaring heeft wanneer u voor onze diensten kiest.

24/7 ondersteuning
24/7 ondersteuning Toegewijde klantenservice

Onze klantenservice is altijd beschikbaar. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt.

Servicegarantie
Servicegarantie Servicegarantie

Bij elke aankoop die u bij ons doet, krijgt u gegarandeerd de beste service. Wij geven 30 dagen garantie op onze diensten. Tijdens deze periode kunt u bij ons terecht met al uw vragen en/of problemen.

zo goed mogelijke resultaten
zo goed mogelijke resultatenZo goed mogelijke Resultaten

Wij streven ernaar onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. Daarbij vertrouwen wij ook op uw feedback. Stuur ons uw suggesties, zodat wij ons best kunnen doen om u telkens weer zo goed mogelijke resultaten te kunnen bieden.

Eenvoudig bestelsysteem
Eenvoudig bestelsysteem Eenvoudig Bestellen

Ons bestelproces is eenvoudig en snel. Het duurt minder dan een minuut om een aankoop bij ons te doen.

Ā  Ā 

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring op onze website te geven. Bekijk ons cookiebeleid.