Privacybeleid

SSL beveiligde verbinding
DSS-compatibel

Het onderstaande beleid is van kracht sinds December 28, 2023.

Contents

Introductie
Definities
Gegevensverzameling
Verwerkingsgronden
Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Veiligheid, Integriteit en Bewaartermijn van gegevens
Delen en openbaar maken van gegevens
Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte
Verwijzingen naar Websites van Derden
Leeftijd van betrokkenen
Leeftijd van betrokkenen onder de COPPA
Rechten die u heeft onder de GDP
Gegevensbeschermingsautoriteit onder de GDPR
Privacyrechten van inwoners van Californië onder de CCPA en CPRA
Overdracht
Wijzigingen en updates van dit privacybeleid
Contact met ons opnemen

Introductie

Dit Privacybeleid (“Beleid”) is van toepassing tussen u en VolgersGrow LTD (“VolgersGrow“, “Volgers-Kopen” “Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”), de eigenaar en provider van deze website https://volgers-kopen.com/ (“Website”). Voor meer informatie over ons, zie het gedeelte “Hoe kunt u contact met ons opnemen” van dit Beleid.

Dit Beleid is opgenomen in en onderworpen aan onze Servicevoorwaarden. Woorden met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Servicevoorwaarden. Dit Beleid is alleen van toepassing op informatie die online wordt verzameld via de Website en beschrijft hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Een dergelijke verwerking kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • verzamelen;
 • registratie;
 • organisatie;
 • opslag;
 • structureren;
 • aanpassing;
 • wijzigen;
 • terugvinden;
 • raadpleging;
 • gebruik;
 • openbaarmaking door verzending;
 • verspreiden of anderszins beschikbaar maken;
 • aanpassing of combinatie;
 • beperking; en
 • wissen of vernietigen.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij optreden als verwerkersverantwoordelijke onder de GDPR respectievelijk een verwerker onder de CCPA.

Indien u onze Website raadpleegt kunt u worden gecategoriseerd als bezoeker, klant of gebruiker:

 • u bent een bezoeker wanneer u alleen maar door deze Website bladert en ons uw gegevens verstrekt via cookies en andere trackingtechnologieën, of contact met ons opneemt via e-mail, online chat of onze social media accounts:
 • u bent een klant wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via een betalingsformulier op deze Website en/of contact met ons opneemt via beschikbare opties voor hulp, ons feedback achterlaat met betrekking tot de levering van diensten, of uw persoonsgegevens of die van derden met ons deelt wanneer u gebruik maakt van onze diensten;
 • u bent een gebruiker wanneer u berichten plaatst voor publicatie op onze Website of via onze diensten.

Uw privacy is onze prioriteit. Daarom vragen we u vriendelijk om dit Beleid zorgvuldig door te lezen zodat u onze werkwijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens volledig begrijpt.

Definities

We gebruiken de volgende definities in dit Beleid:

 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, die (alleen of samen met anderen) het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • “Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.
 • “betrokkene”: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie wij persoonsgegevens bewaren.
 • “persoonsgegevens”: alle informatie die op u betrekking heeft en u (direct of indirect) helpt te identificeren, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, enz.
 • “verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • “GDPR”: Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
 • “CCPA”: De California Consumer Privacy Act.
 • “CPRA”: De California Privacy Rights Act.

De definities van de termen die in dit Beleid worden gebruikt, zijn overgenomen uit de GDPR, rekening houdend met de definities in de CCPA en CPRA. De groep definities “persoonsgegevens” en “persoonlijke informatie”; “verwerkingsverantwoordelijke” en “bedrijf”; “verwerker” en “dienstverlener”; “betrokkene” en “consument” kunnen door elkaar worden gebruikt, tenzij een andere betekenis wordt vermeld.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen uw gegevens via onze Website, social media accounts en e-mail en verwerken deze als Verwerkersverantwoordelijke..

We verzamelen drie basistypen gegevens over u wanneer u onze website raadpleegt: bezoekersgegevens, klantgegevens en gebruikersgegevens.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u:

 • ons uw persoonsgegevens of die van derden verstrekt om diensten van ons te ontvangen;
 • onze Website bezoekt, deelneemt aan community’s, chatrooms en comment threads, andere fora en andere interactieve diensten op de Website;
 • gebruikerscontent in te dienen op elk deel van de Website dat dit toestaat, elke andere plaats op de Website waar u bewust vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.
 • u registreert voor een abonnement;
 • u aanmeldt voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven of e-mailwaarschuwingen;
 • u aanmeldt om e-mailaanbiedingen van ons of onze partners te ontvangen;
 • om service of andere hulp vraagt;
 • vrijwillig uw gegevens te verstrekken, inclusief alle andere gevallen op de website waarin u er bewust voor kiest uw persoonlijke gegevens te delen.

We verzamelen in het bijzonder het volgende:

Bezoekersgegevens:

(a) Contactgegevens. Wanneer u uw persoonlijke gegevens via onze sociale media of via e-mail verstuurt om contact met ons op te nemen (inclusief solliciteren op de Website), kunnen we bepaalde gegevens over u verzamelen. Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit uw volledige naam, e-mailadres, postadres, digitale foto en andere gegevens die u ons verstrekt via de beschikbare opties.

(b) Informatie over cookies. Op onze Website kunnen we cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om de Website correct te laten functioneren, voor analytics, marketingactiviteiten, het onthouden van uw voorkeuren en andere doeleinden. Dergelijk gebruik kan gepaard gaan met de overdracht van informatie van ons naar u en van u naar een website van een derde partij of ons. Wij kunnen bijvoorbeeld demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht en vijfcijferige postcode) en gebruiksinformatie (pagina’s die u op onze Website hebt bekeken, zoektermen en zoekresultaten, en andere informatie over uw gebruik van de Website) verzamelen voor analysedoeleinden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

(c) Automatisch verzamelde informatie. Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over u en uw apparaat. Deze informatie kan bestaan uit IP-adres, geolocatie-informatie, unieke apparaat-id’s, browsertype, browsertaal en andere transactie-informatie.

In sommige gevallen kan de Website inhoud leveren op basis van uw huidige locatie als u ervoor kiest om die functie in te schakelen. Als u deze functie inschakelt, wordt uw huidige locatie lokaal op uw apparaat opgeslagen, die door de Website wordt gebruikt om u bepaalde inhoud te tonen die aan uw locatie is gekoppeld. Als u ervoor kiest om uw locatiegebonden zoekopdrachten op te slaan in uw geschiedenis, slaan we dergelijke informatie op onze servers op.

Klantgegevens:

(d) Klantgegevens. We kunnen contactgegevens van klanten verwerken met betrekking tot onze klantrelaties en andere informatie die een klant ons verstrekt, waaronder informatie van derden, bijvoorbeeld een link naar de social media-pagina. Het kan gaan om uw naam, contactgegevens en informatie in communicatie tussen u en ons. We kunnen deze informatie verwerken om onze relaties met klanten te beheren, met klanten te communiceren, gegevens over die communicatie bij te houden en onze diensten te promoten.

(e) Informatie over interactie. Wanneer u interactie heeft met de Website of uw account via een sociaal mediaplatform, zoals Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, YouTube of Pinterest, kunnen wij de gegevens verzamelen die u op die pagina aan ons beschikbaar stelt. Dit kan uw account-ID of gebruikersnaam zijn.

(f) Transacties en betalingsgegevens. Als u onze diensten bestelt en een aankoop doet via onze Website, moet u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, waaronder uw contactgegevens, uw kaartgegevens, de transactiegegevens en/of uw Fondy-verificatiegegevens, zodat de bestelling kan worden uitgevoerd.

Om de betaling van u te verkrijgen, zullen wij gebruik maken van of u doorverwijzen naar een betalingsverwerker van een derde partij die deze gegevens van u verzamelt en uw betaling verwerkt.

Houd er rekening mee dat een externe betalingsverwerker verantwoordelijk is voor alle verzameling, verwerking en opslag van uw financiële gegevens en dat wij geen directe toegang hebben tot of in het bezit zijn van uw betaalkaartgegevens of bankgegevens.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld en de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt alleen voor de doeleinden die in dit Beleid worden genoemd. Wij kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit beleid genoemde doeleinden delen met derden.

Gebruikersgegevens:

(g) Gebruikersinhoudgegevens. Wij kunnen gegevens verwerken die u plaatst voor publicatie op onze Website of via onze diensten. De Gebruikersinhoudgegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken en om onze Website en diensten te beheren.

Niet-persoonlijke gegevens:

Wij verzamelen verkeersgegevens om het gebruik en de prestaties van de website te analyseren. Dit omvat de tijd van uw toegang, de datum van toegang, crashrapporten van software, toepassingsfouten, sessie-identificatienummer, toegangstijden en adressen van verwijzende sites.

We kunnen ook informatie over u verzamelen en opslaan die we van andere bronnen ontvangen om ons onder andere in staat te stellen de informatie in onze database bij te werken en te corrigeren en om uw ervaring op de Website beter aan te passen.

Wanneer we optreden als Verwerkersverantwoordelijke:

 • verkopen we uw gegevens NIET;
 • maken we GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • verzamelen en verwerken we NIET opzettelijk gevoelige persoonlijke gegevens.

Verwerkingsgronden

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.

De GDPR biedt een exclusieve lijst van verwerkingsgronden die ons toestaan om uw persoonsgegevens te verwerken. Tijdens de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons slechts op vier verwerkingsgronden, namelijk:

Artikel 6.1(a): toestemming

Wij verzamelen de gegevens die u ons verkiest te geven en wij verwerken deze met uw toestemming. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

Denk eraan dat het intrekken van de toestemming NIET automatisch betekent dat de verwerking vóór de intrekking als onwettig wordt beschouwd. U kunt de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door ons een e-mail te sturen op [email protected] of door op een andere voor u geschikte manier contact met ons op te nemen.

Artikel 6.1(f): gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te beschermen, zoals:

 • het voorkomen van fraude,
 • het waarborgen van de veiligheid van onze Website, en
 • u een naadloze gebruikerservaring te bieden.

We verzamelen en gebruiken alleen de strikt noodzakelijke gegevens om deze doeleinden te bereiken en gaan niet voorbij aan uw fundamentele rechten en vrijheden.

Artikel 6.1(b): uitvoering van een overeenkomst

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt om de diensten op onze Website te kopen, kan dit worden beschouwd als een verzoek om een contract te vormen of om een contract tussen u en ons uit te voeren. In geval van twijfel kunnen we u echter om duidelijke toestemming vragen.

Artikel 6.1(c): wettelijke verplichting

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan fiscale of wettelijke vereisten. In het geval u ons een verzoek stuurt om uw rechten onder de GDPR uit te oefenen, kunnen we u vragen om enkele persoonsgegevens die we al hebben om u te identificeren en naleving van de toepasselijke wetgeving te bereiken te verstrekken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden vermeld, waarbij we ook het type verwerkte persoonlijke gegevens specificeren, de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren om dit te doen, derden met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen en informatie over de bron van dergelijke gegevens:

Doel van de verwerkingSoort persoonsgegevens Juridische grondenBewaartermijnen
Levering van diensten(d) Klantinformatie

(e) Informatie over interacties

(f) Informatie over transacties en betalingen

Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b)3 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden
Communicatie met klanten en bezoekers (inclusief het beantwoorden van vragen en verzoeken, het onderzoeken van klachten)(a) Contactgegevens

(d) Klantinformatie

Uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a))

Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b))

3 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden of totdat u uw toestemming voor de verzamelde gegevens intrekt op grond van toestemming
Analytics en ontwikkeling van de website(a) Contactgegevens

(b) Informatie over cookies

(c) Automatisch verzamelde informatie

(d) Klantinformatie

Uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a))

Ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, onder f))

3 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden of totdat u uw toestemming voor de verzamelde gegevens intrekt op grond van toestemming
Marketingactiviteiten(a) Contactgegevens

(b) Informatie over cookies

(d) Klantinformatie

Uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a))Totdat u uw toestemming intrekt
Blog onderhoud(g) GebruikersinhoudgegevensUw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a))Totdat u uw toestemming intrekt
Verwerking van betalingen(f) Transacties en betalingsinformatieUitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b))3 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden
Fraude- en misbruikpreventie(b) Informatie over cookies

(c) Automatisch verzamelde informatie

(d) Klantinformatie

Ons legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f))3 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden
Beheer van sollicitaties(a) ContactgegevensUw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a))Totdat u uw toestemming intrekt
Voldoen aan de wet of een juridisch proces(a) Contactgegevens

(b) Informatie over cookies

(c) Automatisch verzamelde informatie

(d) Klantinformatie

(e) interactiegegevens

(f) Informatie over transacties en betalingen

(g) Gebruikersinhoudelijke gegevens

Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c))6 jaar na beëindiging van de Servicevoorwaarden

We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens gebruiken, zoals vermeld in het gedeelte “Gegevensverzameling”. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de Website te analyseren, de functionaliteit te verbeteren en onze diensten te optimaliseren.

Houd er rekening mee dat bij het verwerken van betalingen met behulp van de diensten van een betalingsverwerker, deze betalingsverwerker bepaalde persoonlijke gegevens kan verzamelen die hij noodzakelijk acht voor het leveren van diensten. Dergelijke verzameling van persoonlijke gegevens wordt gereguleerd door de regels en het beleid van de betalingsverwerkers.

We raden u aan om de websites van de betalingsverwerkers zorgvuldig te analyseren en altijd hun Privacybeleid en regels met betrekking tot het verzamelen van uw persoonlijke gegevens te controleren. U kunt hier het Privacybeleid van Fondy lezen, waarin de werking van de bescherming ten aanzien van uw persoonlijke gegevens uiteen wordt gezet.

Veiligheid, Integriteit en Bewaartermijn van gegevens

Als Verwerkersverantwoordelijke bewaren en verwerken we uw persoonlijke gegevens totdat we ze niet meer nodig hebben voor een van de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd, tenzij langere opslag vereist of uitdrukkelijk toegestaan is door de wet.

Niettegenstaande de periodes van gegevensopslag, kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen door ons een e-mail te sturen op [email protected].

We hebben passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik en wijziging. We evalueren regelmatig onze beveiligingsprocedures en -beleidslijnen om geschikte nieuwe technologie en methoden in overweging te nemen.

Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en verificatiecontroles.

We gebruiken met name HTTPS om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is een internet communicatieprotocol dat de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens tussen uw computer en de Website beschermt. Het gebruik van HTTPS zorgt ervoor dat uw communicatie met ons wordt:

 • Gecodeerd – De gegevens die u met ons uitwisselt, zijn beveiligd tegen afluisteren. Dat betekent dat wanneer u op de Website surft, niemand uw activiteiten op meerdere pagina’s kan volgen of de gegevensuitwisseling tussen uw computer en de Website kan stelen.
 • Integraal wordt behandeld – Het gebruik van HTTPS waarborgt de integriteit van gegevens. Uw gegevens kunnen niet worden gewijzigd of beschadigd tijdens de overdracht.
 • Geverifieerd – Het HTTPS-protocol verifieert uw communicatie met ons. Dit zorgt ervoor dat u altijd met onze servers communiceert.

De beveiliging van gegevens hangt echter ook af van de beveiliging van uw apparaat, netwerk en wachtwoorden die u gebruikt. Zorg er daarom voor dat u de juiste maatregelen neemt om uw gegevens te beschermen.

Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, neem dan contact met ons op via [email protected].

Als we ons bewust worden van een inbreuk op persoonsgegevens die waarschijnlijk leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan zullen we u en andere betrokkenen hiervan op de hoogte stellen volgens artikel 34 van de GDPR.

Delen en Openbaar maken van Gegevens

Er zijn veel functies die nodig zijn om u te voorzien van onze diensten die we niet zelf kunnen voltooien; daarom roepen we de hulp in van derden. We kunnen sommige serviceproviders geheel of gedeeltelijk toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens om de nodige diensten te verlenen.

Daarom kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met en openbaar maken aan andere gegevensverwerkers (“dienstverleners”):

 • Google Analytics (Google LLC, VS): voor analytische doeleinden. U kunt het privacybeleid hier lezen;
 • Fondy (FONDY LTD, Verenigd Koninkrijk): om betalingen van gebruikers te verwerken en gebruikers in staat te stellen abonnementen op de diensten van het Bedrijf te kopen. U kunt het Privacybeleid hier lezen
 • We kunnen ook andere betalingssystemen gebruiken die in onze Website zijn geïntegreerd om betalingen van gebruikers te verwerken. Lees het privacybeleid op hun websites voordat u uw persoonlijke gegevens deelt.

Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we verschillende specialisten inschakelen die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen, waaronder technische, verkoop-, analyse-, juridische en marketingprofessionals, om u een betere klantenservice te bieden en de nauwkeurigheid en transparantie van onze activiteiten te garanderen. Gezamenlijk worden deze specialisten en partnerwebsites Contractors genoemd.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) die niet worden geacht een passend niveau van gegevensbescherming te bieden volgens artikel 45 van de GDPR (adequaatheidsbesluit).

Om de gegevens buiten de EER te delen, vertrouwen we op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of de deelname aan het Data Privacy Framework van de ontvanger.

Als de ontvanger niet deelneemt aan het Data Privacy Framework en zijn land niet geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden voor uw persoonsgegevens, hanteren we standaard-contractbepalingen op basis van wetgevingsbeoordelingen voor gegevensbescherming tijdens overdracht en opslag.

In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat passende waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de GDPR om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan derden, voldoen we altijd aan de vereisten van de GDPR.

Waar mogelijk sluiten we altijd Data Processing Agreements/Verwerkersovereenkomsten (DPA’s) en Non-Disclosure Agreements/ Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) af met deze derden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Verwijzingen naar Websites van Derden

Dit beleid is alleen van toepassing op deze Website, maar niet op andere websites. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt door het volgen van hyperlinks op deze Website. Wij hebben geen controle over de inhoud en praktijken van andere websites en zijn daarom niet verantwoordelijk voor gedragingen of beleid van websites van derden.

Leeftijd van betrokkenen

We doen ons uiterste best om de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen te beveiligen.

Leeftijd van de betrokkene onder de GDPR

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, erkent u dat u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt en dat u volgens de wetten van het land waar u woont alle rechten hebt om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken voor verwerking. Als u redenen hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar zijn/haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected].

Leeftijd van betrokkenen onder de COPPA

Onze Website en diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de vereiste toestemming van de ouders te vragen in overeenstemming met toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”).

Als u weet dat een kind ons zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected].

Rechten die u heeft onder de GDPR

U kunt de volgende rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen op [email protected].

Recht en artikel van de GDPROmschrijving Hoe te gebruiken op onze Website
Recht op informatie (Art.13, 14)U als betrokkene hebt het recht om geïnformeerd te worden over het

verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Alle informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in dit beleid, het cookiebeleid en de servicevoorwaarden.
Recht op toegang

(Art. 15)

U hebt het recht om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, samen met

specifieke informatie.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek om toegang tot gegevens indienen (DSAR).
Recht op rectificatie

(Art.16)

U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren. U hebt ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.
Recht op wissen (‘recht om vergeten te worden’)

(Art.17)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten verwijderen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wetgeving van de Unie of van een lidstaat;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.
Recht op beperking van de verwerking

(Art.18)

U kunt de manier waarop we uw gegevens gebruiken beperken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van de gegevens;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.
Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.

Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen ze echter alleen anderszins verwerken:

 • met uw toestemming;
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

(Art.20)

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen aanvaard en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om te verzoeken

dat wij deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven, voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst is en de verwerking via geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.
Recht op bezwaar

(Art.21)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (inclusief profilering).

Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.
Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering

(Art. 22)

Dit recht beperkt ons in het nemen van uitsluitend geautomatiseerde beslissingen, waaronder beslissingen op basis van profilering, die juridische of andere significante gevolgen hebben voor de betrokkenen.We maken GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Recht om toestemming in te trekken

(Art.7)

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.Om dit recht uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen.
Recht om een klacht in te dienen

(Art.77)

U hebt het recht om een

klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de vereisten van de GDPR.

U kunt de klacht indienen in de EU-lidstaat van uw woon- of verblijfplaats, of bij de gegevensbeschermingsautoriteit die in dit Beleid wordt genoemd.
Recht op schadevergoeding (Art.82)Elke persoon die (im)materiële schade heeft geleden als gevolg van een schending van de GDPR-vereisten, heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker een vergoeding te ontvangen voor de veroorzaakte schade.U kunt de klacht indienen bij de rechtbanken die bevoegd zijn volgens het recht van de EU-lidstaat van uw woon- of verblijfplaats.

Houd er rekening mee dat we mogelijk uw identiteit moeten bevestigen om uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten onder de GDPR te verwerken. Het is dus mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen als u ons niet voldoende details verstrekt zodat we uw identiteit kunnen verifiëren en op uw verzoek kunnen reageren.

We zullen uw verzoek binnen 30 tot 60 dagen beantwoorden, afhankelijk van de staat en de wettelijke vereisten. Als uw klacht niet wordt ingewilligd, kunt u een klacht indienen bij de Federal Trade Commission.

Gegevensbeschermingsautoriteit onder de GDPR

We nodigen u vriendelijk uit om in de eerste plaats uw zorgen met ons te delen over elke kwestie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot: [email protected].

In sommige gevallen hebt u het recht om een klacht over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming. We zullen samenwerken met de bevoegde overheidsinstanties om privacygerelateerde klachten op te lossen die niet in der minne kunnen worden geschikt tussen u en ons. U kunt een volledige lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU vinden via deze link.

Privacyrechten van inwoners van Californië onder de CCPA en CPRA

Onder de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”) en de California Privacy Rights Act (de “CPRA”, “CCPA, zoals gewijzigd”) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonlijke gegevens. We kunnen verschillende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze Website gebruikt en/of bezoekt, waaronder gegevens die u verstrekt wanneer u onze diensten wilt ontvangen, ons aanvullende informatie verstrekt en automatisch gegevens verzamelt (met betrekking tot uw interacties met onze Website).

In het bijzonder kunnen wij, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen onder de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”), wanneer u onze Website gebruikt of bezoekt:

 • Categorie A – Identificatiegegevens;
 • Categorie B – Alle persoonlijke informatie beschreven in de Cal. Civ. Code subdivisie (e) van Sectie 1798.80;
 • Categorie C – Kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving;
 • Categorie D – Commerciële informatie;
 • Categorie F – Informatie over internet- of andere soortgelijke elektronische netwerkactiviteiten;
 • Categorie G – Geolocatiegegevens;
 • Categorie I – Professionele of werkgerelateerde informatie;
 • Categorie J – Onderwijsinformatie;
 • Categorie K – Conclusies getrokken uit de hierboven geïdentificeerde informatie om u een meer gepersonaliseerde webervaring te geven (dit kan het gebruik van cookies inhouden in overeenstemming met ons cookiebeleid);
 • Categorie L – Gevoelige persoonlijke informatie.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de persoonlijke gegevens die we hierboven over u kunnen verzamelen in het gedeelte “Gegevensverzameling” van dit Beleid.

Merk op dat u in het gedeelte “Delen en openbaar maken van gegevens” van dit Beleid de categorieën van derden kunt bekijken met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen. De termen die in deze secties van dit beleid worden gebruikt, zijn overgenomen uit de GDPR met inachtneming van de definities die zijn vastgesteld in de gewijzigde CCPA.

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u, voor zover voorzien door de CCPA en onderhevig aan toepasselijke uitzonderingen, de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben:

 • Recht om te weten welke persoonlijke informatie wordt verzameld en recht op toegang tot persoonlijke informatie (1798.110.)
 • Recht om persoonlijke informatie te verwijderen (1798.105.).
 • Recht om te weten welke persoonlijke informatie wordt verkocht of gedeeld en aan wie. (1798.115.)
 • Recht om af te zien van de verkoop of het delen van persoonlijke informatie.(1798.120.)
 • Recht op correctie van onjuiste persoonlijke informatie. (1798.106.)
 • Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken. (1798.121.)
 • Recht op geen represailles na opt-out of uitoefening van andere rechten (vrij zijn van discriminatie) (1798.125.)

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor geldelijke of andere waardevolle vergoedingen. Bovendien bieden we geen financiële prikkels in verband met het verzamelen, delen of bewaren van uw persoonlijke gegevens.

We nemen de bescherming van uw privacy serieus, dus we zullen u op geen enkele manier discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten volgens de CCPA.

U kunt uw rechten onder de CCPA, zoals gewijzigd, uitoefenen door ons een e-mail te sturen of een ander communicatiemiddel dat voor u geschikt is, inclusief de middelen die worden vermeld in het gedeelte ‘Hoe contact met ons opnemen’ van dit beleid.

Californië Do Not Track Openbaarmaking: We traceren geen persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten, gebruikers en bezoekers in de tijd en op websites van derden om gerichte reclame aan te bieden. We reageren op DNT-signalen (Do Not Track). Andere websites van derden kunnen echter wel uw browseactiviteiten bijhouden, zodat zij de informatie of reclame die zij aan u presenteren op u kunnen afstemmen. Als u deze tracking wilt uitschakelen, kunt u de privacyinstellingen in uw browser inschakelen.

Overdracht

We kunnen van eigenaar of bedrijfsorganisatie veranderen terwijl we de Website en diensten aanbieden. We kunnen ook bepaalde activa in verband met de Website verkopen. Houd er rekening mee dat wij in een dergelijk geval sommige of al uw gegevens kunnen overdragen aan een overnemende partij dat al onze activa of een deel daarvan verwerft of aan een andere partij waarmee wij zijn gefuseerd. In dergelijke omstandigheden zouden we, voor zover mogelijk, van de overnemende partij eisen dat zij opvolging geeft aan dit Privacybeleid. We kunnen echter niet beloven dat een overnemende partij of de gefuseerde partij dezelfde privacy-werkwijze zal hanteren of uw gegevens op dezelfde manier zal behandelen als beschreven in dit Privacybeleid.

Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken vanwege de implementatie van nieuwe updates, technologieën, wettelijke vereisten of voor andere doeleinden. Als we het Privacybeleid wijzigen, maken we dit beschikbaar via de Website en vermelden we de datum van de laatste herziening. We raden u aan dit Beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Eventuele materiële wijzigingen worden op deze Website geplaatst en treden 30 Dagen na plaatsing in werking.

In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk veranderen, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging. We kunnen bijvoorbeeld een bericht sturen naar uw e-mailadres, als we dat in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke kennisgeving genereren wanneer u de Website voor het eerst bezoekt nadat dergelijke materiële wijzigingen zijn aangebracht. Als u de wijzigingen niet expliciet weigert voordat ze van kracht worden, betekent dit dat u hebt ingestemd met het gewijzigde Privacybeleid. Als u de Website blijft gebruiken nadat het gewijzigde Privacybeleid van kracht is geworden, geeft u aan dat u de huidige versie van het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over dit Beleid, onze verwerkingsactiviteiten of uw rechten als betrokkene onder GDPR, CCPA, zoals gewijzigd, en andere toepasselijke wetten, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Om contact op te nemen met VolgersGrow LTD, kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:

Onze Voordelen
Privacy en discretie gegarandeerd
Privacy en discretie gegarandeerd Privacy en Discretie Gegarandeerd

Wij verzamelen of slaan uw gegevens niet op. Wij delen uw gegevens niet met derden.

100% risicovrij gegarandeerd
100% risicovrij gegarandeerd 100% Risicovrij

Wij garanderen snelle levering door goed beveiligde protocollen. Wij maken gebruik van de beste beveiligingsoplossingen om ervoor te zorgen dat u een zo goed mogelijke ervaring heeft wanneer u voor onze diensten kiest.

24/7 ondersteuning
24/7 ondersteuning Toegewijde klantenservice

Onze klantenservice is altijd beschikbaar. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt.

Servicegarantie
Servicegarantie Servicegarantie

Bij elke aankoop die u bij ons doet, krijgt u gegarandeerd de beste service. Wij geven 30 dagen garantie op onze diensten. Tijdens deze periode kunt u bij ons terecht met al uw vragen en/of problemen.

zo goed mogelijke resultaten
zo goed mogelijke resultatenZo goed mogelijke Resultaten

Wij streven ernaar onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. Daarbij vertrouwen wij ook op uw feedback. Stuur ons uw suggesties, zodat wij ons best kunnen doen om u telkens weer zo goed mogelijke resultaten te kunnen bieden.

Eenvoudig bestelsysteem
Eenvoudig bestelsysteem Eenvoudig Bestellen

Ons bestelproces is eenvoudig en snel. Het duurt minder dan een minuut om een aankoop bij ons te doen.

   

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring op onze website te geven. Bekijk ons cookiebeleid.